Välkommen att delta i diskussionen!

Det senaste socialdemokratiska partiprogrammet antogs 2001. Mycket har hänt sedan dess – och utan att förstå dessa samhällsförändringar kan vi i programkommissionen inte skriva ett bra nytt partiprogram. Därför har vi bjudit in en rad gästskribenter – författare, forskare och kulturpersonligheter – och bett dem beskriva en viktig samhällsförändring som skett sedan 2001. Vår förhoppning är att dessa texter ska bidra till att stimulera en bred och viktig diskussion om samhället, och om hur det nya socialdemokratiska partiprogrammet ska se ut.

De kommande veckorna kommer vi att publicera svaren vi fått från de inbjudna gästskribenterna. Längre fram kommer vi också att publicera delar av de många svar vi fått in på det diskussionsmaterial programkommissionen skickade ut till Socialdemokraternas medlemmar.

Vi hoppas att bloggen kan fungera som inspiration till en fortsatt intensiv diskussion – på nätet, i studiecirklar, på seminarier och s-föreningsmöten – om dagens samhälle och socialdemokratins plats i detsamma.

Välkommen att delta!

PS. De gästskribenter vi bjudit in är inte nödvändigtsvis socialdemokrater – flera av dem är det helt säkert inte. De åsikter de för fram delas inte nödvändigtvis av programkommissionen eller Socialdemokraterna som parti. Vi har bjudit in brett, eftersom vi tror att det blir ett intressantare samtal, och i förlängningen ett bättre partiprogram, på det sättet.

Annonser

11 responses

 1. Avskaffandet av avtalen och Pensiosförsäkringarna för Politiker. Avtal och Försäkringar skall spegla den övriga befolkningen. Lönelyft följer arbetsmarknaden som tas fram i förbunden varje år. Pensionssystemet återgår till det gamla systemet eller så ska Politikerna ha samma system som övriga befolkningen. Inte ett eget!
  Inga Gräddfiler till nya arbeten, vanliga människor skall kunna söka tjänsterna hos olika myndigheter.
  När en politiker slutar i tjänsten så skall avgångsvederlag betalas, som hos den övriga befolkningen, beroende på tid i tjänsten. 6-12-18 månader osv. Men INGA livstids avtal får förekomma!
  Vid avskedande skall en karenstid införas!

  • De politiker jag har pratat med försvarar detta med att det är ett förtroende arbete och ingen lön så därför kan de plocka ut dessa pengar de ska skämmas tycker jag. Lev som man lär brukar det heta om vi inte får politiker som har arvoden att förstå detta tror jag att det kommer gå illa i framtiden folk kommer att visa ännu mer förakt. De ska ha avgångsvederlag som en arbetare har och omedelbart ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

 2. Pingback: Kultur stärker S programarbete « Röda Berget

 3. På flera områden har div skattereduktioner införts för löntagare och företagare. Pension är uppskjuten lön och måste tillåtas någon form av ”jobbskatteavdrag” Det är en.l min mening det mest nödvändiga inom skattepolitiken just nu. Vidare anser jag att de till sluten psykiatrisk vård dömda inte skall behöva söka arbete på öppna marknaden när deras sjukskrivningstid gått ut. Det blir ett Moment 22.
  Bollnäs 2012 05 17
  Andy Pallin

 4. Allteftersom tiden går blir det alltmer angeläget att återerövra skolan, för att återupprätta förtroendet för elevinflytande, kunskap och demokratiska värden. Återgången till den elitistiska pluggskolan har starkt bidragit till att såväl lärare som elever tappat förtroendet för den svenska grundskolans möjligheter att fostra och lära för livet. Alltmer tvingas skolans aktörer till ett kortsiktigt och egocentrerat tänkande, som lämnar allt mindre utrymmer åt solidaritet och medmänsklighet. I tider av konkurrens och utslagning frodas elitism, egoism och utslagning. Känslan av samhörighet och socialt ansvar får allt mindre utrymmer i en skola, som enbart intresserar sig för elevers kognitiva kunskaper men där de personliga egenskaperna i övrigt spelar allt mindre roll, eftersom de varken kan värdesättas, mätas eller betygsättas.

  Därför vill vi ha tillbaka en medmänskligare skola, som utgår från elevernas nyfikenhet, intressen och motivation och som är öppen för att pröva nya vägar inom pedagogik och metodik. Framtidens skola skall vara en samlingspunkt för kunskapstörstiga elever och lärare i samverkan och samförstånd!

  • Håller med om vad du skrivit men vill tillägga följande. Det stora problemet vi verkar ha med skolan är att en alltför stor del ungdomar lämnar gymnasiet utan godkända betyg. Detta skapar direkt svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Problemet verkar bli större och större. Hur ger vi dessa ungdomar stöd för att ta sig vidare i livet och kunna försörja sig genom arbete? Vad behöver vi ändra i skolans värld? Vad behöver vi ändra i arbetslivet? En viktig åtgärd är att man ger ungdomarna chansen att komma tillbaka i utbildning när intresset vaknat lite längre upp i åren. En annan är hur man kan integrera arbete och utbildning och därmed göra utbildningen mer kopplat till ett jobb.

  • Tyvärr verkar inte ledargarnityret se det solkara sambandet mellan det fria skolvalet och den ökande segregationen inom skolan. Hörde Baylan i Agenda idag där han, liksom Stefan Löven gjorde i partiledardebatten, påpekade att man måste bryta den nuvarande trenden där elever sorteras efter socioekonomiska villkor.
   Samtidigt säger de att man inte skall göra något åt det fria valet.
   Detta är 2 helt oförenliga synpunkter.
   Socialdemokraterna har historiskt gjort ett fantastiskt arbete för att skapa en jämlik skola. Det innebar också att Sverige var i världstoppen kunskapsmässigt fram till 80-talet. Sedan infördes det fria skolvalet och den svenska skolan har blivit mer segregerad för varje år och som en följd av detta har kunskapsnivån fallit.
   Förvisso finns det andra insatser som kan förbättra situationen men man kommer inte att kunna bryta den dåliga trenden om man inte förstår att det är politisk styrning och inte marknadskrafter som skall visa vägen mot målet, dvs en skola i världstopp där alla elever skall ges en likvärdig möjlighet.

 5. Håller med om att systemet måste förändras och likställas med de förutsättningar som gäller på arbetsmarknaden. Kräver vi omställning av arbetare och tjänstemän måste vi också kräva detta av politikerna.

 6. Pingback: Gärna nytt program, men först en rejäl klassanalys « Jakten på berättelsen

 7. Jobben är en mycket viktig del av den socialdemokratiska politiken. För mig handlar det om hur vi kan få många fler av de grupper som nu står utanför arbetsmarknaden i arbete. Jag tänker på alla ungdomar med otillräcklig utbildning, unga funktionshindrade med aktivitetsersättning, långtidssjukskrivna som inte får rehabiliteringsinsatser men har viss arbetsförmåga och långtidsarbetslösa. Hur tar vi tillvara denna resurs? I början av 90-talet fanns ett projekt som hette Unga handikappade. Ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som gick ut på att få funktionshindrade ungdomar i aktivitet och inte rakt in i förtidspensionssystemet. Ett projekt som var lyckat men vars erfarenheter man inte hör talas om idag när vi har liknande och större problem än vi då hade. Varför fungerar inte rehabiliteringsinsatserna för sjukskrivna? Därför att det är för lite fokus på rehabilitering och för mycket på att pröva rätten till ersättning! Hur skall stödet till arbetsgivarna utformas för att de ge plats åt människor med begränsad arbetsförmåga?

 8. Pingback: Om kosmetiska politiska beslut « Görans tankar och bagateller

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s